รีวิว เรียนนวดศีรษะอายุรเวท สอนนวดหัว คอ บ่า ไหล่ หลัง คลายไมเกรน

เป็นรีวิว review จากศิษย์พราวิเนีย ที่เรียนนวดศีรษะ อายุรเวทอินเดียว เรียนนวดหัว เรียนนวดคอบ่าไหล่ เรียนเทคนิคการนวดคลายไมเกรน ออฟฟิศซินโดรม

เรียนการนวดศีรษะที่ยกกระชับใบหน้าได้ สอนนวดศีรษะ โดยสถาบันพราวิเนีย ออกแบบเฉพาะเพื่อให้ใบหน้า facial lifting ยกกระชับได้ ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำ

โดยเขียนด้วยมือจากหัวใจ ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความประทับใจเท่านั้น 

 

ครูขอให้ศิษย์พราวิเนียทุกคน ประสบความสำเร็จให้หน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว

อยากให้ศิษย์พราวิเนียทุกคน รู้สึก ภาคภูมิใจ ที่สวย และ รวยเองได้

 

ด้วยรัก

ครูบี ประวีณ์นุช และทีมครูๆ พราวิเนีย